- Euskalduna.
- Berriztatzailea.
- Laikoa.
- Hezikidetzailea.
- Integratzailea.

- Parte hartzailea.
- Anitza.
- Autonomoa.
- Berdintzailea.
- Inguruarekiko begirunea.