GUZTIRA
2 URTE
46
3 URTE
46
4 URTE
46
5 URTE
46
1. MAILA
50
2.MAILA
48
3. MAILA
45
4. MAILA
38
5. MAILA
39
6. MAILA
41
GUZTIRA
444
Irakasleak
35
Tutoreak
22
Espezialistak
4
Pedagogia Terapeutikoa
2
Zuzendaritza
3
Jantokia
1
Biblioteka
1
H.L.E.
2
Logopeda
1
Aholkularia
1
2 urteko laguntzailea
2
Jantokia
369
Begiraleak
18
Office
4
Atezainak
2