Hutsegite ziurtagiria
Ez dela etorriko abisatzeko
Irakaslearekin hitz egiteko
Jantokira ez dela etorriko